Η Ιστορία Μας

Η εταιρεία μας εδρεύει στο Βέλο Κορινθίας. Ιδρύθηκε από τον Αριστείδη Σίδερη το 1994,  με κύρια αντικείμενα  της: τη φωτεινή διακόσμηση και την προμήθεια εποχιακών ειδών σε δήμους, περιφέρειες και λιμενικά ταμεία.

Παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις στον τομέα της φωτεινής διακόσμησης και δημιουργώντας νέες τεχνοτροπίες, κατασκευάζουμε προϊόντα καλαίσθητα, ποιοτικά και ασφαλή με αποτέλεσμα την ικανοποίηση των πελατών και συνεργατών μας.

Στις αρχές του 2000 ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και να τοποθετούμε πινακίδες σήμανσης, πινακίδες οδών – αριθμών, επιγραφές, καθρέπτες και κώνους.

Στις αρχές του 2006 εμπλουτίσαμε ακόμα περισσότερο την γκάμα μας με υλικά  υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία μας παρέχει την δυνατότητα στους πελάτες της να προμηθευτούν: σημαίες κρατών, λάβαρα παρελάσεων, γιρλάντα σημαιάκια.

Στις αρχές του 2012 ύστερα από συνεχείς εξελίξεις και απαιτήσεις της αγοράς προχωρήσαμε στην επισκευή και διαμόρφωση των επιστηλίων και γιρλαντών, που διέθετε ο κάθε δήμος.

Το 2019 η εταιρεία πέρασε στα χεριά του τέκνου Παναγιώτη Σίδερη, όπου καθόρισε καινοτόμες ιδέες για την μελλοντική πορεία της εταιρείας με στόχο την αύξηση του προσωπικού, την παροχή περισσότερων υπηρεσιών και εξελίσσοντας τις ήδη υπάρχουσες χρησιμοποιώντας  τα πιο σύγχρονα μηχανήματα.

Σήμερα μετά από πολυετή εμπειρία σε σχεδιασμό, κατασκευή και τοποθέτηση φωτεινού διακόσμου συνεχίζουμε την πορεία μας  προφέροντας στους πελάτες μας  ποιότητα, ασφάλεια και ικανοποίηση των  υψηλών τους  απαιτήσεων.